Zástava krajiny Slovensko, Slovakia [ Zmeň krajinu+jazyk ]
Banner

Exan™  

Subscribe to all products in this area

Exan™ je zmesou porézneho dusičnanu amónneho a paliva. Exan™ je určený na povrchovú ťažbu hornín, vyznačuje sa relatívne nižšou detonačnou rýchlosťou ale vysokým objemom plynov. Exan™ nie je vhodný pre použitie v reaktívnom prostredí.

Exan™ je určený pre použitie v suchých alebo vlhkých vývrtoch bez trvalého prítoku vody. Trhavina je určená pre trhacie práce na povrchu.
Trhaviny rady Exan™ sa môžu voľne sypať do vývrtov alebo pneumaticky nabíjať vhodným pneumatickým zariadením.

Trh Povrchová těžba uhlí, Podzemí, Lom, Stavební práce, Povrch, Generální
Druh produktu Náložkované trhaviny

Enter your Email address to receive Exan™ updates:
Subscribe

Stiahni