Zástava krajiny Slovensko, Slovakia [ Zmeň krajinu+jazyk ]
Banner

Exel™ LP  

Subscribe to all products in this area

Exel™ LP rozbušky je séria veľmi mohutných neelektrických rozbušiek s dlhým intervalom (LP) medzi jednotlivými časovými stupňami.

Exel™ LP rozbušky sa skladajú z neelektrickej rozbušky a Exel™ signálnej trubičky. Oneskorovací prvok rozbušky a samotná mohutná zlož sa nachádzajú v hliníkovej dutinke. Exel™ žltá signálna trubička je veľmi pevná, vysoko odolná proti oteru a zabezpečuje prenos iniciačného signálu na rozbušku. Jeden koniec signálnej trubičky je spojený s dutinkou rozbušky a druhý koniec je vodotesne zalisovaný:

Exel™ LP rozbušky poskytujú veľkú sériu časových stupňov a sú vhodné na realizáciu odstrelov v podzemí, na tunelovanie a hľbenie šácht.

Exel™ LP rozbuška vo vývrte iniciuje počinovú nálož citlivú na rozbušku alebo náložkovanú trhavinu. Pozri príslušnú kartu techinckých údajov.

Trh Povrchová těžba uhlí, Povrchová těžba železných rud, Podzemí, Povrch, Lomy a stavební práce
Druh produktu Iniciačné systémy

Enter your Email address to receive Exel™ LP updates:
Subscribe

Stiahni