Zástava krajiny Česká republika, Ceská Republika [ Zmeň krajinu+jazyk ]
Overview

Overview  

Subscribe to all products in this area

Tato nabídka představuje odbornou vyspělost společnosti Orica Mining Services v novátorském přístupu k návrhu trhacích prací se špičkovými systémy sledování a databázové správy, se zaměřením na dodávky vysoce vyspělých fragmentačních služeb.
 

Orica Mining Services R2S™ nabízí zákazníkům služby, které jsou cíleny na zajištění sjednaných relativních zlepšení při fragmentaci výbuchem rozvolněného materiálu (např. s redukcí jemných nebo hrubých frakcí).

Charakteristika R2S™:

  • speciální patentovaný návrh trhací práce s využitím přesné sekvence zpoždění umožněné elektronickou iniciací při nezměněných parametrech vrtání a množství trhaviny na tunu horniny;
  • optimalizace typu trhaviny k odstřelu a využití speciálních produktů Orica Mining Services;
  • kontinuální měření finální fragmentace pomocí patentovaného optického systému Orica Mining Services;
  • vytváření a průběžná aktualizace databáze D&B pro dané pracoviště;
  • poradenství týkající se zlepšeného výstupu trhacích prací cestou komplexnějších změn.

Přihlaste se do vnitřního okruhu, získáte další informace o AVM™, přístup ke stahování materiálů o produktu, případových studií atd. Pokud ještě nemáte do vnitřního okruhu přístup, zaregistrujte se zde.