Inner Circle Добре дошли | Login | Регистрирайте се
Country flag български, България [ Change country + Language ]

This site requires Flash Player installed.Please download Please download Flash Player 9.

Product Finder

InnerCircle

Unlock a wealth of blasting knowledge from around the globe.

Read more about Inner Circle

Apply for Inner Circle

What's New

В съответствие с изискванията на чл. 116а от българския закон за опазване на околната среда (ЗООС), както и на така наречената Директива Севезо (Directive 82/501/EEC), поправена по-късно в Севезо -II (Directive 96/82/EC) а след това променена в Севезо -III (Directive 2012/18/EU), където, наред с другото, са отчетени нарасналите права на гражданите за достъп до информация и правосъдие, всички местни оператори на предприятия с висок рисков потенциал (където попадат всички производители на взривни вещества за гражданска употреба) са задължени да публикуват информация за съществуващите опасности и рискове, за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария. „Орика Мед България” АД публикува тази информация и ще актуализира данните всеки три месеца.

Orica, the world’s leading provider of commercial explosives, blasting systems and services is pleased to announce that we have entered into a strategic alliance with Movilizer GmbH, the leading Enterprise Mobility Cloud Platform in Europe to provide a pan-European Track & Trace mobile and cloud solution to Orica customers.