Zástava krajiny Česká republika, Ceská Republika [ Zmeň krajinu+jazyk ]
Overview

Overview  

Subscribe to all products in this area

 

ROG™ nabízí úplné vytěžení horniny a servis umožňující společnosti Orica spolehlivě dodávat horninu připravenou k rozvozu při nižších nákladech a za dodržení všech bezpečnostních požadavků a předpisů na ochranu životního prostředí.

Možné přínosy pro naše zákazníky:

Zlepšení produktivity a efektivity

  • není třeba udržovat vrtné a trhací kapacity, které by byly méně využity nebo byly poddimenzovány;
  • optimalizované vrtací i trhací práce, a tudíž snížení nákladů;
  • jistota garantovaných nákladů na dodávku horniny;
  • zlepšení výkonu drtičů:
    ~ spolehlivé zavážení drtičů;
    ~ zlepšení konzistence zrnitosti;
  • bezproblémový přístup k nové technologii;
  • jediný dodavatel různých činností.

Přihlaste se do vnitřního okruhu, získáte další informace o ROG™, přístup ke stahování materiálů o produktu, případových studií atd. Pokud ještě nemáte do vnitřního okruhu přístup,  zaregistrujte se zde.