Zástava krajiny Slovensko, Slovakia [ Zmeň krajinu+jazyk ]
Banner

Exel™ B Connector  

Subscribe to all products in this area

Exel™ B Connector je rýchly spojovací systém, ktorý môže iniciovať od 5 do 20 Exel™ signálnych trubičiek v tom istom čase. Štandartné Exel™ B konektory sa skladajú z SL0 konektora (zelený), ktorý obsahuje mini-rozbušku bez oneskorovacieho elementu. Slučka z bleskovice, dimenzovaná na iniciáciu zväzku Exel™ hadičiek, je spojená s SL0 konektorom. V tom isto čase je možné iniciovať niekoľko zväzkov Exel™ signálnych trubičiek.

 

Trh Podzemí, Povrch
Druh produktu Iniciačné systémy

Enter your Email address to receive Exel™ B Connector updates:
Subscribe

Stiahni