Inner Circle Добре дошли | Login | Регистрирайте се
Country flag български, България [ Change country + Language ]

This site requires Flash Player installed.Please download Please download Flash Player 9.

Product Finder

InnerCircle

Unlock a wealth of blasting knowledge from around the globe.

Read more about Inner Circle

Apply for Inner Circle

What's New

съгласно Чл.4, ал.2 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда” „Орика Мед България” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение: „Обновяване на технологичното оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица, находящо се на територията на Орика Мед България АД, гр. Панагюрище.“ Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Орика Мед България” АД, инж. Н. Узунов – Прокурист телефон: 034 / 40 84 10 e-mail: neyko.uzunov@orica.com

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ предоставя обществен достъп до Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение: „Обновяване на технологичното оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица, находящо се на територията на Орика Мед България АД, гр. Панагюрище“ с възложител „Орика Мед България” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик Информацията по Приложение № 2 е налична на хартиен и електронен носител в „Орика Мед България” АД, Община Панагюрище и Кметство с. Панагюрски колонии. Писмени становища и мнения се приемат на място в деловодствата на „Орика Мед България” АД, Община Панагюрище и Кметство с. Панагюрски колонии в срок до 14 дни от датата на публикуване на съобщението. За становищата изпратени на пощенския адрес на „Орика Мед България” АД и съответните общинa и кметство е валидна датата на входящия номер, издаван от деловодствата. Дата: 25.10.2017 г.