Inner Circle Добре дошли | Login
Country flag български, България [ Change country + Language ]

This site requires Flash Player installed.Please download Please download Flash Player 9.

Product Finder

InnerCircle

Unlock a wealth of blasting knowledge from around the globe.

Read more about Inner Circle

What's New

съгласно Чл.4, ал.2 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда” „Орика Мед България” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение: „Производство на невзривна емулсионна матрица за нуждите при провеждането на подземни взривни работи “. Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Орика Мед България” АД, инж. Н. Узунов – Прокурист телефон: 034 / 40 84 10 e-mail: neyko.uzunov@orica.com

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕ ТО ПО ЧЛ. 116А (1) Т. 1 ОТ ЗООС