Inner Circle Добре дошли | Login | Регистрирайте се
Country flag български, България [ Change country + Language ]

This site requires Flash Player installed.Please download Please download Flash Player 9.

Product Finder

InnerCircle

Unlock a wealth of blasting knowledge from around the globe.

Read more about Inner Circle

Apply for Inner Circle

What's New

съгласно Чл.4, ал.2 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда” „Орика Мед България” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение: „Обновяване на технологичното оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица, находящо се на територията на Орика Мед България АД, гр. Панагюрище.“ Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Орика Мед България” АД, инж. Н. Узунов – Прокурист телефон: 034 / 40 84 10 e-mail: neyko.uzunov@orica.com

съгласно Чл.4, ал.2 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда” „Орика Мед България” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение: „Закупуване на два броя специализирани зарядни автомобили (мобилни установки), предназначени за доставка до рудници / кариери и механизирано произвеждане на емулсионно взривното вещество „Фортис Адвантидж“ чрез смесване на две компонентни съставки по време на директното му зареждане в сондажи на взривното поле.“ Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Орика Мед България” АД, инж. Н. Узунов – Прокурист телефон: 034 / 40 84 10 e-mail: neyko.uzunov@orica.com.