Inner Circle Добре дошли | Login
Country flag български, България [ Change country + Language ]
Banner

Exel™ B Connector  

Subscribe to all products in this area

Exel™ B Connector е елемент за бърза връзка, с който се инициират 5 до 20 вълновода едновременно. Стан-дартният Exel™ B Connector се състои от конектор SL0 (зелен) с мини-детонатор без закъснение. Примка от детониращ шнур, оразмерена да инициира снопа от Exel™ вълноводи, е свързана към конекторния блок SL0.

 

Market: Underground, Surface
Product Type: ИНИЦИИРАЩИ СИСТЕМИ ОРИКА

Enter your Email address to receive Exel™ B Connector updates:
Subscribe

Download