Inner Circle Добре дошли | Login
Country flag български, България [ Change country + Language ]
Banner

Exel™ Lead-In Line  

Subscribe to all products in this area

Навитият на макара вълновод (сигнална тръба) Exel™ Lead in Line служи за иницииране на взривявания. Exel™ Lead in Line се състои от дълъг Exel™ вълновод плюс прозрачни снадки. Вълноводът Exel™, предаващ иницииращия сигнал, е с висока якост и абразивна устойчивост. Използва се за удължаване на не-електрическите комплекти, позволявайки не-електрическо взривно иницииране от безопасно место. Приложим е в открити и подземни рудници, в кариери и на строителни обекти.

Market: Open Cut Coal, Open Cut Metal, Underground, Surface, Quarry & Construction
Product Type: ИНИЦИИРАЩИ СИСТЕМИ ОРИКА

Enter your Email address to receive Exel™ Lead-In Line updates:
Subscribe

Download