Inner Circle Добре дошли | Login
Country flag български, България [ Change country + Language ]
Banner

Exel™ MS  

Subscribe to all products in this area

Детонаторите Exel™ MS са серия нормално мощни не-електрически детонатори с милисекунден (MS) интервал закъснение между времената на иницииране. Детонаторът Exel™ MS се състои от не-електрически детонатор и отрязък Exel™ вълновод. Детонаторът включва закъснителен елемент и >EU#3 основен заряд в алуминиева гилза. Вълноводът Exel™ е мощен, с висока абразивна устойчивост, предава иницииращия сигнал към детонатора. Единият край е скопчан в гилзата, другият е запечатан водоустойчивост.

Детонаторите Exel™ MS осигуряват закъснения, удобни за открити и подземни минни работи и в кариерите.

Детонатори Exel™ MS инициират бустери и пакетирани експлозиви, чувствителни към капсул. За подробности вижте съответните Технически информационни листове.

Market: Open Cut Coal, Open Cut Metal, Underground, Surface, Quarry & Construction
Product Type: ИНИЦИИРАЩИ СИСТЕМИ ОРИКА

Enter your Email address to receive Exel™ MS updates:
Subscribe

Download