Inner Circle Vítejte | Prihlás sa
Zástava krajiny Česká republika, Ceská Republika [ Zmeň krajinu+jazyk ]
Vyhlásenie o ochrane osobných

Vyhlásenie o ochrane osobných  

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Orica Czech Republic, s.r.o.

Z 2. júla 2012
 
 

Pre spoločnosť Orica je ochrana vašich osobných údajov cieľom aj povinnosťou.  S cieľom chrániť vaše údaje v súlade s českým Zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb) sme preto zaviedli technické a organizačné opatrenia. Nasledujúce zásady ochrany údajov vás majú informovať o tom, ako riešime zhromažďovanie, spracovávanie, používanie a prenos vašich osobných údajov.

 

1. Zber a spracovanie údajov


Povaha osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, závisí od toho, ako používate našu webovú lokalitu a ako s nami komunikujete.


Všeobecne platí, že našu webovú lokalitu môžete navštíviť bez toho, aby ste zanechali osobné údaje, napríklad ak chcete zistiť informácie o našich produktoch a pozrieť si príslušné stránky. Tento druh prístupu na našu webovú lokalitu a každý prístup k súborom uloženým na webovej lokalite zaznamenáva náš poskytovateľ internetových služieb (ISP). Táto informácia sa ukladá interne v systéme na štatistické účely. V zázname sa ukladá: názov sprístupneného súboru, dátum a čas prístupu, objem prenesených údajov, záznam úspešného prístupu, webový prehliadač a iniciujúca doména. Spoločnosť Orica nepoužíva tieto údaje na identifikáciu používateľov na základe ich internetových aktivít.

V nepravdepodobnom prípade vyšetrovania si orgány činné v trestnom konaní alebo iné orgány štátnej moci môžu pozrieť naše záznamy ISP alebo uložené osobné údaje.


Taktiež je možné, že váš vlastný ISP zaznamenáva vaše internetové aktivity pri návšteve našej webovej lokality. To však je vec, ktorú nemôžeme ovplyvniť.

Pri návšteve našej webovej stránky ukladáme informácie o vás len vtedy, ak nám dobrovoľne poskytnete osobné alebo obchodné údaje.

Osobné údaje sú údaje, ktoré obsahujú informácie o vašej totožnosti. To sú napríklad také informácie, ako meno, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia a e-mailová adresa.

Môžete sa zaregistrovať do „Vnútorného kruhu“. Na to od vás potrebujeme nasledujúce informácie: priezvisko, meno, povolanie, adresa, e-mailová adresa a heslo podľa vášho výberu. Stlačením tlačidla „Použiť“ sa vaše údaje uložia do našej databázy. Po registrácii a potvrdení autorizácie od spoločnosti Orica pre „Vnútorný kruh“ automaticky dostanete e-mail s potvrdením registrácie. Zadaná e-mailová adresa a zvolené heslo slúžia aj ako používateľské meno pre „Vnútorný kruh“. Svoje údaje na zákazníckom účte si môžete kedykoľvek zmeniť. Používateľské meno a heslo sa musia uchovávať v tajnosti a nesmú sa prezradiť tretím osobám.

 

2. Účel, používanie a sprístupňovanie osobných údajov


Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri návšteve tejto webovej lokality alebo pri inom kontakte s nami, sa používajú na zabezpečenie lepšej služby z hľadiska poskytovania našich produktov a služieb. Informácie, ktoré dostaneme prostredníctvom používania našej webovej lokality, nám umožňujú lepšie prispôsobiť výrobky a služby vašim požiadavkám.

Spoločnosť Orica nepredáva osobné údaje ani s nimi neobchoduje.

Všetky osobné alebo obchodné informácie, ktoré ste nám poskytli, sa používajú len interne v rámci spoločnosti Orica a nezverejňujú sa tretím osobám, pokiaľ tretie strany absolútne nevyžadujú tieto informácie na účely, na ktoré ste nám dané informácie poskytli. Dopravcovia a špedičné spoločnosti napríklad dostávajú informácie, ktoré potrebujú na uskutočnenie dodávok.

Osobné údaje o vás sprístupníme len vtedy, ak sme tak povinní podľa zákona alebo na základe právoplatného rozsudku, prípadne keď je sprístupnenie potrebné na vykonanie alebo ochranu všeobecných zmluvných podmienok alebo iných dohôd. To platí najmä pre ukladanie údajov.

Naši zamestnanci a poverené servisné firmy sú viazaní mlčanlivosťou a dodržiavaním predpisov českého Zákona o ochrabne osobných údajov č. 101/2000 Sb) . Prístup k osobným údajom zo strany našich zamestnancov je vyhradený len pre tých zamestnancov, ktorí potrebujú prístup k týmto údajom, aby mohli plniť svoje úlohy.

Ukladáme len vašu e-mailovú adresu na účely, pre ktoré ste nám ju poskytli. Nebude zaradená do zoznamu príjemcov ani sa nepoužije na iný účel bez vášho súhlasu.

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje pre prístup k „Vnútornému kruhu“, spoločnosť Orica môže použiť vaše osobné údaje aj na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje alebo informácie však môžeme použiť na účely priamej reklamy len vtedy, ak prakticky nie je možné vopred získať váš výslovný súhlas. V takom prípade vám však pri prvom kontakte umožníme odmietnuť prijímať ďalšie marketingové oznámenia.

Počas návštevy na našej webovej lokalite by sme chceli ukladať súbory cookies, aby sme vám uľahčili používanie našej webovej lokality.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom pevnom disku alebo inom pamäťovom médiu (trvalé cookies) alebo v dočasnej pamäti (cookies z relácie). Súbory cookies nám pomáhajú rozširovať naše internetové služby a optimalizovať vašu skúsenosť online.

Permanentné súbory cookies označujú stránky, ktoré ste navštívili a ukladajú personalizované funkcie, napr. stránku, ktorú si chcete nastaviť ako úvodnú. Pomáhajú nám navrhnúť a usporiadať našu webovú lokalitu, zlepšovať aplikácie a merať ich účinnosť.

Súbory cookies z relácie sa používajú na bezpečnostné účely na zachovanie kontinuity v rámci jednej relácie vo webovom prehliadači. Tieto súbory cookies nám umožňujú automaticky vás rozpoznať pri ďalšej návšteve našej lokality, urobiť našu ponuku používateľsky prívetivejšou a zjednodušiť navigáciu. Môžu sa použiť aj na uloženie hesla, aby ste ho nemuseli zakaždým zadávať.

Pri návšteve našej webovej lokality budete požiadaní o súhlas s ukladaním súborov cookies. Ak nechcete, aby sme si pamätali váš počítač a ukladali súbory cookies na váš pevný disk, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webovej lokality.

Na tejto webovej lokalite sa používa Google Analytics, internetová vyhodnocovacia služba od spoločnosti Google Inc („Google“). V službe Google Analytics sa používajú tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, aby umožnili analýzu, ako používate našu webovú lokalitu.

Informácie vygenerované súborom cookie o tom, ako používate danú webovú lokalitu, sa vo všeobecnosti prenesú na server Google v USA a uložia sa. Ak sa na tejto webovej lokalite aktivuje anonymizácia IP, v členských štátoch Európskej únie a iných signatárskych štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore bude vaša adresa IP najskôr skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA odošle plná adresa a potom sa skráti. Google v mene spoločnosti Orica používa tieto informácie na vyhodnotenie, ako používate webovú lokalitu, na vypracovanie správy o aktivitách na webovej lokalite a na poskytnutie iných služieb spojených s webovou lokalitou a používaním internetu pre spoločnosť Orica.

Adresa IP, ktorú váš prehliadač prenesie do služby Google Analytics, nie je zlúčená s inými údajmi zo služby Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že zmeníte nastavenia v softvéri prehliadača, ale uvedomte si, že to môže znamenať aj to, že nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie webovej lokality. Zabrániť môžete aj nahrávaniu údajov vytvorených súborom cookie v súvislosti s používaním danej webovej lokality (vrátane vašej adresy IP) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si z nasledujúceho prepojenia prevezmete a nainštalujete doplnok prehliadača. Aktuálne prepojenie je https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie na túto tému nájdete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informácie o službe Google Analytics a ochrane údajov). Podotýkame, že na tejto stránke bol do služby Google Analytics pridaný kód „gat._anonymizeIp();“, ktorý umožňuje anonymizované zaznamenávanie adries IP (známe ako IP maskovanie).

Ak chcete využívať služby sociálnych médií (napr. Facebook, Twitter, Google+ a iných poskytovateľov), môžete kliknúť na príslušné tlačidlá, ktoré na tento účel poskytujú prevádzkovatelia týchto platforiem.

Skutočnosť, že tieto tlačidlá sú vložené na našej webovej lokalite, znamená, že údaje sa bežne posielajú na Twitter, Facebook a Google+ automaticky bez toho, aby s tým používatelia webovej lokality výslovne súhlasili. Okrem internetovej adresy navštívenej lokality sa vysiela aj kód, ktorý umožňuje priamu väzbu medzi návštevníkom webovej lokality a jeho profilom napríklad na Facebooku. Tieto platformy neposkytujú konkrétne informácie o tom, aké ďalšie informácie sa prenášajú. Odporúčame vám prečítať si príslušné zásady ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov a ich webových lokalít.

 

3. Bezpečnosť osobných údajov

Prijali sme všetky primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, že vaše osobné údaje, ktoré ukladáme, spracovávame alebo sprístupňujeme, sú uložené v zabezpečenom prostredí prístupnom iba pre oprávnené osoby.

Hoci spoločnosť Orica pri komunikácii so zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími partnermi využíva moderné metódy šifrovania údajov, návštevníci našej webovej lokality by si mali uvedomovať, že pri každom elektronickom prenose je určité zvyškové riziko. Toto riziko sa vzťahuje na celý internet.

 

Úplnú bezpečnosť údajov nedokážeme zabezpečiť ani pri e-mailovej komunikácii, a v prípade dôverných informácií preto odporúčame bežnú poštu.

 

4. Prepojenia 

Ak na našich internetových stránkach kliknete na externé prepojenia, nevzťahujú sa na ne zásady ochrany údajov.

 

Ak poskytneme prepojenia na iné webové lokality, snažíme sa maximálne zabezpečiť, aby aj tieto lokality boli v súlade s našimi štandardmi ochrany a bezpečnosti údajov. Nemáme však vplyv na dodržiavanie štandardov ochrany a bezpečnosti údajov zo strany iných poskytovateľov. Preto odporúčame oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov uvedenými na webových lokalitách týchto ostatných poskytovateľov.

 

5. Informácie

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov .č 101/2000 Sb) vám na základe písomnej žiadosti radi poskytneme informácie o tom, aké údaje o vás vedieme a na aký účel sme ich zaznamenali. Na tento úkon použite kontaktnú adresu uvedenú v časti s právnymi údajmi.

 

6. Oprava/aktualizácia osobných údajov

Prijali sme všetky primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby údaje, ktoré zhromažďujeme, ukladáme, spracovávame alebo oznamujeme, boli správne, úplné a aktuálne. Ak chcete zmeniť svoje údaje alebo ak sa domnievate, že informácie, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne alebo neúplné, kontaktujte nás.

 

7. Právo na zrušenie/vymazanie

Používanie a spracovávanie vašich údajov môžete kedykoľvek písomne zrušiť. V takom prípade vaše údaje vymažeme, pokiaľ neexistujú zákonné predpisy o archivácii, ktoré nám zabraňujú údaje vymazať, a vtedy údaje namiesto odstránenia uzamkneme.

Uložené osobné údaje sa navyše vymažú automaticky, ak už nebudú potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli uložené, alebo ak ukladanie nie je povolené z iného právneho dôvodu, pokiaľ nám zákonné predpisy o archivácii nebránia údaje vymazať, a vtedy údaje namiesto odstránenia uzamkneme.

 

8. Zmeny našich zásad ochrany údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu a doplnenie našich opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany údajov, pokiaľ to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takom prípade príslušne pozmeníme aj naše zásady ochrany údajov. Vždy skontrolujte, či sa odvolávate na najnovšiu verziu zásad ochrany údajov.