Inner Circle Vítejte | Prihlás sa
Zástava krajiny Česká republika, Ceská Republika [ Zmeň krajinu+jazyk ]
Veľkoobjemové systémy

Veľkoobjemové systémy  

Subscribe to all products in this area

Spoločnosť Orica je svetovou špičkou vďaka svojim veľkoobjemovým systémom  na výrobu  trhavín na povrchovú aj podzemnú ťažbu. Náš integrovaný systém osôb, výrobkov, vybavenia a technických zdrojov sa používa v prevádzkach na povrchu aj v podzrmí a v lomoch po celom svete.

Veľkoobjemový systém Orica poskytuje overenú spoľahlivosť aj v tých najnáročnejších podmienkach trhacích prác pomocou produktov, ktoré možno s istotou použiť v banskom, ťažobnom a stavebnom priemysle. Našim zákazníkom už tradične prinášame výhody z hľadiska celej prevádzky.

Energia veľkoobjemového systému Orica sa dá prispôsobiť na mieru tak, aby vyhovovala konkrétnym aplikáciám a požiadavkám, keďže sa vyrobí pomocou mobilných výrobných jednotiek spoločnosti Orica (Mobile Manufacturing Units - MMU™) a na požiadanie sa načerpá  do vývrtov.

Spoločnosť Orica navyše chápe, že každá banská alebo lomová prevádzka  je rozdielna, s vlastným prevádzkovým  aj obchodným riadením, a preto sme vytvorili Blast Based Services (služby trhacích prác), ktoré vyriešia konkrétne úlohy. Služby Blast Based Services (služby trhacích prác) posilňujú záväzok spoločnosti Orica podporovať rast a ziskovosť našich zákazníkov zavedením služieb, ktoré sa dajú upraviť a prispôsobiť individuálnym potrebám každej prevádzky.

Vďaka aplikácii inovačných technológií a globálnych skúseností dokáže spoločnosť Orica dodať riešenie, ktoré Vám poskytne konkurenčnú výhodu pri nákladovo efektívnej realizácii trhacích prác.

Naším cieľom je dodávať riešenia, ktoré zákazníkom prinesú neustále výhody. Zameranie sa na oblasti, ktoré sú pre vás najdôležitejšie zaisťuje, že spoločnosť Orica prináša okrem thacích prác aj iné hodnoty.


Zadajte Vašu Email adresu za účelom obdržania aktualizácií o produktoch

prezrieť

No products found.