Inner Circle Vítejte | Prihlás sa
Zástava krajiny Česká republika, Ceská Republika [ Zmeň krajinu+jazyk ]
Products & Services

Products & Services  

Spoločnosť Orica je svetovou špičkou vďaka svojim veľkoobjemovým systémom na výrobu trhavín na povrchovú aj podzemnú ťažbu. Náš integrovaný systém osôb, výrobkov, vybavenia a technických zdrojov sa používa v prevádzkach na povrchu aj v podzrmí a v lomoch po celom svete. more

Banské služby spoločnosti Orica (Orica Mining Services) v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky ponúkajú našim zákazníkom pôsobiacim v odvetví baníctva a stavebníctva celú škálu produktov na iniciáciu trhavín. more

Banské služby spoločnosti Orica (Orica Mining Services) ponúkajú celý rad náložkovaných emulzných trhavín a dynamitov na báze NG pre banský, ťažobný a stavebný priemysel. more

Accessories

Orica Asia Pacific offers a range of selected Accessories to complement the Initiating Systems and Packaged product offerings and suit market and application requirements.

more

Orica knows that every mine is different, with unique operational and commercial drivers. That's why we've created Blast Based Services, developed to solve our customer's specific challenges. Blast Based Services are based on Orica's commitment to supporting the growth and profitability of our customers through the introduction of services that can be tailored and adapted to meet the individual needs of each operations. more

asdjfajsfkljadfa ;sdj ;faklsjfklaj fkasd more

Firma Orica se zavazuje k poskytování dokonalých služeb svým zákazníkům. Proto je možno najít v celé zemi techniky firmy Orica − experty na trhací práce, kteří jsou ochotni vám pomoci vyřešit váš požadavek na odstřel při těžbě či stavební činnosti. more

Case Studies & Conference Papers more