Inner Circle Velkommen | Logind | Registrer
Flag Danmark, Danmark [ Ændre land + sprog ]
Shotplus-i

Shotplus-i  

Subscribe to all products in this area

SHOTPlus®-i er et avanceret, Windows-kompatibelt sprængningsdesignprogram til anvendelse med det elektroniske tændsystem i-kon™. Med SHOTPlus®-i har du et enkelt og brugervenligt værktøj til design, analyse og optimering af sprængninger med i-kon™-systemer. Det stærkt visuelle grænseflade gør det nemt at anvende programmet og tidsforsinkelserne enkle at visualisere. 

SHOTPlus®-i er en integreret komponent i-kon™-systemet. Gennem integration med i-kon-loggerne glider sprængningsdesignprocessen flydende over i opkoblingsdesigneren. Dette opretholder både processens integritet og gør det hurtigere. SHOTPlus®-i kan importere målinger med detaljer om borehulskoordinater. På denne måden får du fuldstændig oversigt over den faktiske placering af borehullerne, således at du kan lave en mere nøjagtige tændplan.

Anvendelse af SHOTPlus®-i

Grænsefladen består af en hovedmenu på toplinien, en række værktøjsknapper på panelet til venstre og en statuslinje nederst på skærmen. Værktøjsknapperne er grupperet efter funktion:

 • Visningsmode.
 • Tegning.
 • Måling af afstande.
 • Sprængningsdesign (sprængstoffer, tændladninger, fordæmning, huldybde, diameter, vinkel, boremønster, niveau, numre eller navn, koblingstråd (harness wire)).
 • Fastsættelse af i-kon-detonatorernes forsinkelse.
 • Loggføringsrækkefølgen.

Hovedmenuen består af standard menuelementer som findes i de fleste programmer for filhåndtering. Softwaren har også en hurtigmenu («Quick») for de mest almindelige kommandoer, en visningsmenu («View»)  for behandling af informationer som vises for øjeblikket, en kalkulationsmenu («Calculations»)  for evaluering af sprængningsdesignet og en værktøjsmenu («Tools»)  for valg af mindre sædvanlige opgaver. 

Kalkulationsmenuen gør det mulig at udføre enkle initieringsberegninger på sprængningsdesignet, herunder:

 • Visualisering «Visualise» – viser en gengivelse af antændelsesrækkefølgen på detonatorerne i forskellige hastigheder.
 • Første bevægelse «First Movement» – viser en gengivelse af retningen på den første bevægelse af klippen, baseret på borehullernes antændelsestidspunkter.
 • «Burden Relief» – angiver tidsforsinkelsen per meter rækkeafstand i hele sprængningsområdet.
 • Initieringsvinkel «Angle of Initiation» – viser tidsprofil.
 • Tidskurve «Time Envelope» – viser hullernes antændelsestidspunkter og gør det mulig at kontrollere forholdet mellem sprængstofmængde og tidsforsinkelsen.
 • Mængde «Quantities» – viser antal detonatorer, antal meter koblingstråd (harness wire), og mængden af sprængstof som er anvendt i en sprængning.
 • Loggerdata «Logger Data» – giver brugerne mulighed for at overføre designet til udstyret og overføre sprængningsdata til designfilen efter sprængning.
 

SHOTPlus®-i er bare tilgængelig for i-kon-kunder og kan bestilles fra din lokale Orica-repræsentant.

SHOTPlus®-i UG

SHOTPlus®-i UG er en variant af SHOTPlus-i-pakken, specielt udviklet til underjordsarbejder.

Anvendelse af SHOTPlus®-i UG

Grænsefladen i SHOTPlus-i UG afviger fra standard design-software på en række væsentlige områder. Det består af fire hovedmenuer på toplinien, som alle kan nås gennem forskellige faner på panelet til venstre. Nederst på skærmen er der en statuslinje. De fire forskellige komponenter i pakken er:

 • Design
 • Sekvenser
 • Loggere
 • Visualisering 
Designsiden er struktureret på lignende måde som i pakken for overjordsarbejder.

Pakkens designfunktioner omfatter både enkle rækkevis design/antændelse og standard geometriske design/antændelse. Den største fordelen ved pakken er imidlertid muligheden for at importere forhåndsdesignede bore- og tændplaner  fra standard designpakker som Surpac og Datamine. Import av DXF- og tekstfiler giver enestående fleksibilitet for indlæsning af design i forskellige formater. Det følgende billede viser en kompleks sprængning på flere niveauer og er importeret fra en softwarepakke for undersøgelser og design i en mine.
Med en fuldstændig defineret sprængning kommer funktionen i denne pakke til sin fulde ret. Sprængningsdesigneren har fleksible valgmuligheder, fra to-dimensionel visning af sprængningen set fra en hvilken som helst vinkel, til forsinkelse af hvert enkelt borehul eller enkel forsinkelse af hver række med definition af rækkefølgen på forsinkelserne mellem rækkerne.
Softwarepakken har også tidsbesparende specialfunktioner som automatisk opkobling af ledningsnette (harnesswire)  og forhåndsbestemte processer for ladning i hullerne.
 

Kalkulationsmenuen gør det mulig at udføre enkle initieringsberegninger på sprængningsdesignet, herunder:

 
 • Tidskurve «Time Envelope» – viser hullernes antændelsestidspunkter og gør det mulig at kontrollere forholdet mellem sprængstofmængden og tidsforsinkelsen.
 • Mængde «Quantities» – viser antallet af detonatorer, størrelsen på ledningsnettet (harness wire) og mængden af sprængstoffer som er anvendt i en salve.
 • Loggerdata «Logger Data» – giver brugeren mulighed for at indlæse tændplanen til udstyret og at udlæse salvens data til designfilen. 

SHOTPlus®-i UG er bare tilgængelig for i-kon-kunder og kan bestilles fra din lokale Orica-repræsentant.