Inner Circle Velkommen | Logind
Flag Danmark, Danmark [ Ændre land + sprog ]
Kursusvirksomhed

Kursusvirksomhed  

Subscribe to all products in this area

Orica Mining Services gennemfører jævnlig skræddersyede sprængningskurser og seminarer rundt om i EMEA-regionen.

Disse er primært beregnet til at øge færdigheder og kundskaber i at forbedre sikkerheden og effektiviteten af sprængninger inden for bruddrift og bygge- og anlæg, under- og ovenjordisk.
Det årlige internationale kursus er blevet udviklet over årene, og appellerer til de mennesker, der har begrænset erfaring i forhold til dem med mange års erfaring sprængning.

Kursets indhold ændres regelmæssigt for at sikre, at den nyeste teknologi og viden er med.
Det internationale kursus afholdes en gang om året i Skandinavien i begyndelsen af juni.
Skræddersyede kurser afholdes efter behov!

2020/2021 Kurser

Se:

Vedligeholdelseskursus i sprængteknik 2018_Denmark
Kursussted oplyses senere, ca. 3 uger før kursustart, Denmark
Start dato 21-jan-2019
slut dato 21-jan-2019
Vedligeholdelseskursus i sprængteknik

henvender sig til sprængteknikere, arbejdsledere og ingeniører m.v. som for mere end 5 år siden har gået på kursus i sprængteknik. Kurset sigter på at opfriske og ajourføre viden inden for,

- spræng og tændmidler,
- sikkerhedsbestemmelser, love og bekendtgørelse omkring anvendelse, opbevaring, transport og håndtering m.v.
Hvem skal ansøge ?
 
Grundkursus i sprængteknik 1 2018_Denmark
Kursussted oplyses senere, ca. 3 uger før kursustart, Denmark
Start dato 28-jan-2019
slut dato 01-feb-2019
Grundkursus i sprængteknik


henvender sig til arbejdsledere, ingeniører, arkitekter m.v. og sigter på at give deltagerne et grundlæggende kendskab til

- spræng- og tændmidler, herunder almindelige sik-kerhedsbestemmelser, love og bekendtgørelser om anvendelse, transport og håndtering m.v.,

- sikkerhedsbestemmelser, love og bekendtgørelser i forbindelse med sprængningsarbejde,

- almindeligt forekommende sprængninger inden for bruddrift, bygge- og anlægsbranchen,

- boring, vibrationer, måleteknik og forsikringsforhold m.v.

Man er således i stand til at planlægge sprængninger, kontrollere og føre tilsyn med sprængninger samt gennemføre mindre sprængninger på egen hånd.
Hvem skal ansøge ?
 
Grundkursus i sprængteknik 2 2018_Denmark
Kursussted oplyses senere, ca. 3 uger før kursustart, Denmark
Start dato 04-nov-2019
slut dato 08-nov-2019
Grundkursus i sprængteknik


henvender sig til arbejdsledere, ingeniører, arkitekter m.v. og sigter på at give deltagerne et grundlæggende kendskab til

- spræng‑ og tændmidler, herunder almindelige sik-kerhedsbestemmelser, love og bekendtgørelser om anvendelse, transport og håndtering m.v.,

- sikkerhedsbestemmelser, love og bekendtgørelser i forbindelse med sprængningsarbejde,

- almindeligt forekommende sprængninger inden for bruddrift, bygge‑ og anlægsbranchen,

‑ boring, vibrationer, måleteknik og forsikringsforhold m.v.
Hvem skal ansøge ?
 
Betonsprængningskursus 2018_Denmark
Kursussted oplyses senere, ca. 3 uger før kursusstart, Denmark
Start dato 18-nov-2019
slut dato 19-nov-2019
Betonsprængningskursus

Sprængning i beton anvendes, fordi det er en absolut arbejdsmiljømæssig god teknisk løsning, og fordi det ofte er en økonomisk særdeles attraktiv løsning ved renoveringsarbejder, nybygninger, partielle demontering og andre demolerings-opgaver.
Hvem skal ansøge ?