Inner Circle Velkommen | Login | Registrer

This site requires Flash Player installed.Please download Please download Flash Player 9.

Søk etter produkter

InnerCircle

Bytt ut denne kopien med det som var ment å ligge under InnerCircle logo på hjemmesiden

Les mer om InnerCircle tilgang…

Søk om tilgang til InnerCircle…

What's New

Bergmekanikkdagen, Geoteknikkdagen Oslo,27- 28. november 2014. Besøk oss på vår utstilling hvor du vil møte våre representanter som gjerne diskuterer og foreslår løsninger på utfordringer du måtte oppleve i ditt daglige virke.

Orica Norways nye produktkatalog er nå tilgjengelig for nedlasting. Produktkatalogen foreligger også i trykte og on-line versjoner. Ønsker du den trykte versjonen tilsendt kan du ta kontakt med Ida Fjelltun på telefon 32229128 eller sende en epost til ida.fjelltun@orica.com. Vår katalog inneholder litt mer enn en tradisjonell produktkatalog. Du vil finne brukerveiledninger, opplysninger om kjøp, transport og lagring av eksplosiver samt en del enkle beregningsmetoder for fjellsprengning. Vi håper katalogen kan være til hjelp i ditt daglige arbeid.