Inner Circle Velkommen | Login
Tyngdepunktslager

Tyngdepunktslager  

Kjøp av eksplosiver fra Orica Mining Services foregår via tyngdepunktslager, bulkstasjoner eller forhandlere.

Tyngdepunktslagrene er lokalisert over hele landet. Orica Mining Services prisliste gjelder for alt salg fra tyngdepunktslagere.

Våre tyngdepunktslagere lagerfører de mest vanlige sprengstoffer, tennmidler og rekvisita. Kreves mer spesielle produkter, ta kontakt med en av våre representanter for avtale om leveringstid.

Sted

Telefon

Mobil

Email

Agder


Arendal
916 26 275 olav.lauvrak@orica.com
Kristiansand/ Lyngdal/Mandal 38 01 66 60 902 54 330 vidar.fuglestveit@orica.com
Møre og RomsdalMolde / Kristiansund
481 61 581 oddvar.bjerkeset@orica.cm
Nordland


Ballangen/Narvik 76 92 80 79 959 26 308 kai.ove.arntsen@orica.com
Storforshei

75 16 00 03

909 97 474

stigare.bruvoll@orica.com

Rogaland

Hauge i Dalane

51 47 75 64

416 00 921

oyvind.eia@orica.com

Haugesund 52 77 38 42 930 22 585 lars.soraas@orica.com
Jelsa

52 79 95 60

930 22 585

lars.soraas@orica.com

Sandnes/Sviland 51 62 54 55 916 02 832 arild.aareskjold@orica.com
Trøndelag


Åsenfjord/Åfjord
976 69 162 ole.nesjo@orica.com
Vestfold og
Telemark 


Andebu

33 44 03 01

909 63 205

leif.gunnar.fevang@orica.com

Vestland


Bergen 56 32 39 70 926 41 265 jan.terje.fjell@orica.com
Viken
Bjønndalen 

31 29 74 50


ordremottak@orica.com

Enebakk 64 92 52 65 918 39 559 ove.aker-olsen@orica.com