Inner Circle Velkommen | Login
Enkle beregningsmetoder

Enkle beregningsmetoder  

Subscribe to all products in this area

Denne brosjyre er en oppdatert og utvidet versjon av ”Enkle beregningsmetoder”. Det kan synes gammeldags at det forsatt lages tabeller for sprengning med borserie 11 og patronerte sprengstoffer, men vi vet at i enkelte situasjoner med rystelser etc. kan dette være den eneste løsningen.

Videre sprenges det faktisk forsiktig i kjellere under hus, og sprengning av betong for å avdekke armering på brokar etc. er mer og mer vanlig.

Vi vil på det sterkeste presisere at de verdier som er gitt i tabellene er veiledende, og baserer seg på middels sprengbart fjell. Tabellene og verdiene er bare ment som et utgangspunkt for egne vurderinger og beregninger, opplegget på det enkelte sprengningssted er det fortsatt skytebasen som har ansvaret for.

Når det gjelder detaljer angående tennere, sprengstoffer og Systemer, henvises til våre Tekniske Informasjoner.

Når det gjelder Lover og Forskrifter henviser vi til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Telefon: 33 41 25 00. www.dsb.no

 
Enkle beregninger_2013 N.pdf