Inner Circle Velkommen | Login
Fragmenteringsanalyse

Fragmenteringsanalyse  

Subscribe to all products in this area

Hovedformålet med sprengning er å fragmentere berggrunnen for videre håndtering eller foredling. Effekten av god fragmentering i syklusen kan observeres i lasting, transport, knusing, maling og sekundære sprengningsprosesser. Hovedfordelen med fragmenteringsvurdering er å gi tilbakemelding til produksjonssyklusen og å bruke denne informasjonen til å lage bedre sprengningsdesign.

Den vanligste metoden for å vurdere fragmentering er en enkel visuell vurdering av fragmenter på overflaten av sprengmassen. Dette lar deg oppdage større problemer, men er for subjektivt for et grundig sprengningsvurderingsprogram.

Orica’s fragmenteringsanalyse teknikker gir:

  • Effektiv datainnsamling fra enten faste eller mobile produksjonssteder
  • Operatøruavhengige nøyaktige og repeterbare resultater 
  • Strammere prosesskontroll som gir optimalisert fragmentering og lavere totale driftskostnader