Inner Circle Velkommen | Login
Tillatelse til arbeid

Tillatelse til arbeid  

Subscribe to all products in this area

Sikkerhetsanalyse (HAZOP)

Gjennomgang av både nye og eksisterende operasjoner for å sikre at de gjennomføres på en sikker måte. Gjennomgangen omfatter vanligvis farer for mennesker, anlegg og utstyr samt miljøet.
 

Formålet med sikkerhetsanalyseprosessen er tosidig:

  • Eliminere industrielle ulykker, f.eks. eksplosjoner, kjemiske utslipp
  • Eliminere betydelige farer før de forårsaker ulykker