Inner Circle Velkommen | Login
Lager Styring

Lager Styring  

Subscribe to all products in this area

Tilgang på sprengstofflager

Sprengstoff og tennere må oppbevares og håndteres for å sikre:

 • Overholdelse av lovmessige reguleringer
 • Minimal risiko for utilsiktede eksplosjoner
 • Minimal nedbryting og maksimal holdbarhet
 • Hindring av uautorisert tilgang og tyveri
 • Enkel tilgang til produkter når de trengs
 • Med et sprengstoffmagasin fra Orica Mining Services kan kundeanlegg møte disse kravene og mer.

En serie portable magasiner med kapasitet opptil 15 000 kg per container. Magasinene kan flyttes og installeres hvor som helst i Norge.


Lager etablering

Sprengstofflager og –lager på anlegg må etableres korrekt og lisensieres av den relevante juridiske myndighet i det landet de er lokalisert.
 
Lageretableringstjenesten til Orica Mining Services gjør at etableringen og lisensieringen gjennomføres raskt og enkelt.
 

Lager revisjon

 

Sprengstoff og tennere må oppbevares og håndteres for å sikre:

 • Overholdelse av lovmessige reguleringer
 • Minimal risiko for utilsiktede eksplosjoner
 • Minimal nedbryting og maksimal holdbarhet
 • Hindring av uautorisert tilgang og tyveri
 • Enkel tilgang til produkter når de trengs
Tjenesten, lager revisjon vil avdekke situasjoner hvor kundeanlegg ikke overholder disse kravene.

Lagerstyring

Oppbevaring og håndtering av sprengstoff og tennere for å sikre:

 • Overholdelse av lovmessige reguleringer
 • Lagerstyring
 • Enkel tilgang til produkter når de trengs
 • Redusert behov for personell for å håndtere magasiner
 • Forbedret sikkerhet gjennom mindre manuell håndtering


Lagerstyring for arbeid – underjord

 

Sprengstoff kan i noen tilfeller leveres direkte til underjords lager. Dette kan gi flere fordeler til kundene:

 • Redusert behov for overflatelager
 • Redusert behov for personell for å håndtere lager
 • Mindre intern transport - lagerstyring
 • Fjerning av avfallssprengstoff for destruksjon (avfallshåndteringstjeneste)
 • Forbedret sikkerhet gjennom mindre manuell håndtering