Inner Circle Velkommen | Login
Testing for Reaktiv malm

Testing for Reaktiv malm  

Subscribe to all products in this area

Reaktivitet i bakken kan skape svært risikable hendelser som for tidlige detonasjon som potensielt kan forårsake død, skade og/eller betydelig skade på utstyr, noe som er svært uønsket.

Testing for Reaktiv malm gir en metode til å vurdere potensialet for eksplosiv reaktivitet i bakken og skreddersy den nødvendige typen sprengstoff for en gitt bergprøve.'

Orica bruker de nyeste analytiske teknikker for å finne ut om det finnes et problem med reaktivitet i bakken eller bekrefte at det finnes. Dette utstyret og trent personell finnes ved Kurri Kurri Technical Centre.