Inner Circle Velkommen | Login
Sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyring  

Subscribe to all products in this area

Det brukes enorme ressurser og summer på planer og systemer for sikkerhetsstyring, og det er viktig å sikre at man får mest mulig igjen. Orica har vært verdensledende innen sikkerhetsstyringssystemer i flere tiår og har den nødvendige erfaringen for å gå gjennom kundenes planer og systemer og hjelpe til med å optimalisere dem. 

Vi tilbyr et spekter av revisjonstjenester som omfatter:

  • Praksis på anlegg
  • Signifikant risiko - lager
  • Generell sikkerhet
  • Sikkerhetsstyringssystemer
  • Revisjon av spesifikke elementer
  • Atferdsmessig sikkerhet

Risikovurdering (JSRA-er)

Orica er verdensledende innen risikovurdering, og vi har tatt denne kunnskapen i bruk i vårt JSA opplæringsprogram og JSA systemstyring. Vi bruker faktisk begrepet JSRA (Job Safety & Risk Assessments) for å gi et mer nøyaktig bilde av risikosiden av prosessen.
 
Vi tilbyr grunnleggende opplæring i JSRA-er og et system for å styre dem (i bunn og grunn en håndbok for å arkivere JSRA-er og et handlingsstyringssystem).
 
Tilbudene våre spenner fra grunnleggende 1-dags opplæring av grupper på 5–10 deltakere til å sette opp styringssystemet (håndboken) og integrere det i kundens sikkerhetsstyringssystem for å håndtere hele risikovurderings-prosessen for kunden (hva som skal vurderes, av hvem, vurderingsnivåer osv.). Merk: Hvis det er påkrevd med mer omfattende risikovurderinger, vil vi videreformidle anbefalingene til Orica Engineering Shared Services.