Inner Circle Velkommen | Login
Produktivitetsanalyse for gravemaskiner

Produktivitetsanalyse for gravemaskiner  

Subscribe to all products in this area

Utgravingskostnader utgjør en betraktelig del av de totale driftskostnadene. For gruver med uedle metaller kan disse lastekostnadene representere opptil 30 % av driftskostnadene. Små forbedringer i produktiviteten til dette utstyret kan gi stort utbytte for dagbrudd.

Oricas produktivitetsanalyse for gravemaskiner gir:

  • Operatøruavhengige nøyaktige og repeterbare resultater.
  • Kvantifiserbare forbedringer i gravemaskinytelse, som gir økt produktivitet og optimalisert enhetskostnad for utgraving.
  • Effektiv datainnsamling og -analyse.
  • Strammere prosesskontroll som gir lavere totale gruvedriftskostnader.