Inner Circle Velkommen | Login
Banner

Centric™ Magnasplit™ 1-4  

Subscribe to all products in this area

Ved mange fjellsprengningsarbeider er det viktig at sprengningen utføres på en måte som gjør minst mulig skade på den gjenstående fjellflaten. For å oppnå dette, leverer Orica en serie nitroglykolbaserte rørladninger med forskjellige dimensjoner og styrkegrader.

 

Tallet etter Centric™ Magnasplit™ angir styrkegraden hvor 1 er den kraftigste styrkegraden og 4 er den svakeste. Fordi rørladninger har lav vannbestandighet må de bare brukes i tørre borehull.

 

Centric™ Magnasplit™ rørladninger ble utviklet for kontursprengning. Men de egner seg og til sprengning i tettbebyggelse hvor det er fare for vibrasjoner i bakken og man trenger en redusert og kontrollert ladning i borehullene. Kan og brukes til blokkstensprengning.

 

Centric™ Magnasplit™ 1 er en all-round rørladning for kontur, presplitting og slettsprengning. Maksimalt anbefalt borehullsdiameter er 51mm (2”).

 

Centric™ Magnasplit™ 2 er godt egnet til kontursprengning og blokkstensprengning hvor en mer redusert ladning enn Centric™ Magnasplit™ 1   er ønsket.

 

Centric™ Magnasplit™ 3 er egnet for blokkstensprengning. Ofte brukt i kombinasjon med Centric™ Magnasplit™ 4.

 

Centric™ Magnasplit™ 4 er utviklet for sprengning I labradorstein og er det svakeste detonerende sprengstoffet I Oricas produktserie.

Centric™ Magnasplit™ 4 brukes også I blokkstensprengning, ofte I kombinasjon med Centric™ Magnasplit™ 3.

Marked Under Jord, Over Jord, Pukkverk & Anlegg
Produkt Type Patronerte sprengstoffer

Skriv inn din mailadresse for motta Centric™ Magnasplit™ 1-4 oppdateringer
Subscribe

Last ned