Inner Circle Velkommen | Login
Banner

Eurodyn™ 3000  

Subscribe to all products in this area

Eurodyn™ 3000 er et nitroglykolbasert, høyenergi og tennerfølsomt eksplosiv. Det har en rød farge med en fast kittlignende konsistens.

Eurodyn™ 3000 kan brukes som primer og en høy-densitets pipeladning. Eurodyn™ 3000 gir spesielt gode resultater med harde bergarter.

Eurodyn™ 3000 er utviklet for bruk i gruver, pukkverk og anleggsarbeider over jord, og spesielle sprengningsarbeider under jord.

Marked Over Jord, Pukkverk & Anlegg, Tunnel & Underjordsdrift
Produkt Type Patronerte sprengstoffer

Skriv inn din mailadresse for motta Eurodyn™ 3000 oppdateringer
Subscribe

Last ned