Inner Circle Velkommen | Login
Banner

Exan™ LD  

Subscribe to all products in this area

Exan™ LD er en serie sprengstoff med lav tetthet og redusert energi. Produktutvalget er fargekodet for identifikasjon. Exan™ LD er ikke egnet for bruk i reaktive miljøer.

Exan™ LD er egnet til bruk som pipeladning i tørre hull der det ikke er påkrevet med den høye styrken til Exan™. En rekke forskjellige Exan™ LD-produkter er å få slik at eksplosjonsenergien kan tilpasses til boremønster, hull¬størrelse og grunnforhold. Exan™ LD kan fylles løst eller lades pneumatisk fra ladeutstyr av trykkbeholdertypen.

Tidligere Produktnavn
Nytt Produktnavn
 Ny Fargekode på sekken

Anolit Lett 30 

Exan™ LD 40

Lys blå

Anolit Lett  50

Exan™ LD 50 

Lys blå

Anolit Lett  70

Exan™ LD 60 

Lys blå

Kun Exan™ Standard kan brukes under jord. Øvrige varianter (Exan™ LD, Exan™ A,  Exan™ E og Exan™ EA) skal IKKE brukes under jord.

Marked Over Jord, General
Produkt Type Patronerte sprengstoffer

Skriv inn din mailadresse for motta Exan™ LD oppdateringer
Subscribe

Last ned