Inner Circle Velkommen | Login
Generell Informasjon

Generell Informasjon  

 

Eksplosive varer er ømtålig for støt, friksjon og varme og må behandles med varsomhet. mer

Produktnavnene for bulksystemer endres 1.12.2008 mer

Nye varenavn på våre ANFO-sprengstoffer. Anolit blir Exan™ fra 1. September 2009 mer

Feil bruk av tennere kan forårsake skade på person eller eiendom. Tennere skal håndteres, lagres og brukes bare etter gjeldende forskrifter.

mer

Nye navn - Elektriske tenner mer

Orica and Epiroc partner to deliver blast automation

Orica and Epiroc partner to deliver blast automation mer

Enkle beregningsmetoder. Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen mer

Orica Mining Services utgir et magasin, Fjellsprenger'n, beregnet for de som er interessert i sprengningsbransjen. mer

Berggrunnen er bygget opp av ulike bergarter med varierende mineral sammensetning. mer