Inner Circle Velkommen | Login
Helse Miljø & Sikkerhet

Helse Miljø & Sikkerhet  

Ved brann i eksplosiver skal man derfor gjøre følgende:

 

  • Forsøk ikke å slukke. Brannen kan gå over i eksplosjon.
  • Stopp all ferdsel og evakuer området omkring brannstedet.
  • Sett ut vakter.
  • Kontakt politi og brannvesen.

 

Politi                Brann
112                   110

 
 
  • Snakk rolig og gi opplysninger i følgende rekkefølge:
  • Adresse og kommune
  • Telefonnummer du ringer fra
  • Beskriv situasjonen
 
Helse Miljo Sikkerhet no Nov 2010.pdf