Inner Circle Velkommen | Login
Nytt prodktnavn på Anolit

Nytt prodktnavn på Anolit  

Nye varenavn på våre ANFO-sprengstoffer. Anolit blir Exan™.

Vi vil i løpet av høsten gi våre Anfo-sprengstoffer nye produktnavn og varenummer. Dette er et ledd i vårt BrandConnect prosjekt som har som mål å innføre ensartede produktnavn globalt.
Navneendringen innebærer ingen endring i produktenes egenskaper.
Overgangen fra Anolit-serien til Exan™-serien vil skje gradvis f.o.m 1. september. I menyen på venstreside under fliken "Patronerte Sprengstoffer" vil du kunne laste ned nødvendig produktinformasjon.
Vi gjør oppmerksom på at det i en overgangsperiode vil finnes produkter i markedet med så vel nytt som gammelt produktnavn.
Hvis du ønsker å vite mer om Exan™-serien, er det bare å kontakte din lokale representant.