Inner Circle Velkommen | Login
Nye produktnavn Bulk

Nye produktnavn Bulk  

Orica Mining Services har de to siste år vært gjennom en prosess der vi har gjennomgått alle våre produkter på global basis. Formålet er å presentere produktene på en enhetlig måte alle steder hvor våre produkter er tilgjengelig. Vi har bestemt å samkjøre navnene på produktene og leveringssytemene, slik at vi kan snakke samme “produktspråk” uavhengig av hvor i verden våre kunder befinner seg.  


Produktnavnene for bulksystemer, patronerte produkter og tennmiddelsystemer vil få enhetlige navn som gjenspeiler vår globale produktstruktur.

Produktenes egenskaper vil ikke forandres, og vi vil fortsatt levere de samme produkter under de nye navnene Kundene kan fortsatt forvente å få levert den høyeste grad av kvalitet, og tilgang til det siste innen produktutvikling

 

                                

 

Allerede 1. desember i år vil de nye navnene på våre bulksprengstoffer være å finne ute i markedet. Ytterligere informasjon vil da kunne lastes ned fra Produkter & Service sidene våre under Bulksystemer