Inner Circle Velkommen | Login
Sprutfare

Sprutfare  

Berggrunnen er bygget opp av ulike bergarter med varierende mineral sammensetning. Disse variasjonene i materialet er avgjørende for både borbarheten og sprengbarheten, og sammen med oppsprekningen, for sprutfaren ved sprengning. I dette kapitel har vi beskrevet kun enkelte momenter rundt bergarter og mineraler,samt borbarhet og sprengbarhet. Derimot har vi lagt sterkt vekt på oppsprekking og faren for steinsprut fra sprengning.

 

De forskjellige mineralene gir forskjellig farge og egenskaper til bergartene. De viktigste mineralene i fjellet vårt er kvarts (lyst), feltspat (lyst), pyroksen (mørkt) og hornblende (mørkt), samt glimmer (mørke og flakige) mineralene. Det er den prosentvise fordelingen av disse mineralene i bergarten som gir opphavet til navnet. Det er også mengden, størrelsen og hvordan mineralene er kittet sammen som er avgjørende for bor- og sprengbarhet.

 
Borbarhet- sprengbarhet og sprutfare Nov 2010.pdf