Inner Circle Velkommen | Login
Sikkerhet ved bruk av elektriske tennere

Sikkerhet ved bruk av elektriske tennere  

Feil bruk av tennere kan forårsake skade på person eller eiendom. Tennere skal håndteres, lagres og brukes bare etter gjeldende forskrifter.
 

For sikker og vellykket sprengning med elektriske tennere må man:

• Ha en tennplan som er tilpasset salven

• Ha et tennapparat som er tilpasset salvestørrelsen og den

type tennere som brukes.

• Kjenne til de elektriske farekilder som finnes på arbeidsste

det og eliminerer disse.

• Når det er behov for parallellkobling, dele salven i like store

grener, koble ledningene riktig og teste salvens deler omhyggelig

før skyting.