Flaga kraju Polska, Rzeczpospolita Polska [ Zmień kraj + język ]
Systemy Elektronicznej Inicjacji

Systemy Elektronicznej Inicjacji  

Get the Flash Player to see this video.

Brownsburg Automation


Jako lider w dziedzinie Elektronicznych Systemów Inicjacji, nieustannie pracujemy nad uczynieniem naszych produktów bezpieczniejszymi, bardziej niezawodnymi i bardziej wydajnymi – umożliwiając Tobie uzyskanie jak najlepszych rezultatów.

Orica rozwija konstrukcje i funkcjonowanie Elektronicznych Systemów Inicjacji począwszy od lat 80-ych. Do dziś w naszej super nowoczesnej zautomatyzowanej fabryce w Brownsburg w Kanadzie wyprodukowaliśmy 35 milionów zapalników elektronicznych, nie odnotowując żadnych urazów wśród osób wytwarzających jak i używających zapalniki.

Nasze Elektroniczne Systemy Inicjacji Następnej Generacji prezentują rezultat 20 letnich prac badawczych oraz 12 lat ich praktycznego użytkowania. Sercem naszych systemów jest moduł elektroniczny odpowiadający za realizację opóźnień czasowych. Zapewnia on do 1000 razy większą dokładność oraz istotnie większe możliwości w zakresie doboru opóźnień niż tradycyjne zapalniki pirotechniczne. Zapewnia niespotykaną do tej pory kontrolę nad energią. Znaczący wzrost wydajności jest możliwy dzięki: poprawie rozdrobnienia, uzyskiwaniu korzystniejszego kształtu usypu, lepszej kontroli nad drganiami wywoływanymi robotami strzałowymi, możliwości wykonywania większych odstrzałów, lepszej kontroli ściany i ociosów, redukcji ilości brył nadwymiarowych, niekorzystnych spękań czy eliminacji progów przyspągowych.

Dzięki szerokiemu zakresowi oferowanych Elektronicznych Systemów Inicjacji, Orica jest w stanie spełnić najbardziej wyszukane oczekiwania Klientów przy strzelaniach na powierzchni, pod ziemią, przy drążeniu tuneli oraz innych prac inżynieryjnych.

uni tronic™ 600

uni tronic™ 600 jest jednym z trzech systemów Następnej Generacji Orica i stanowi istotny postęp w technologii strzałowej more