Inner Circle Välkommen | Inloggning | Registrera
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]

This site requires Flash Player installed.Please download Please download Flash Player 9.

Produktsökare

InnerCircle

Finn nyckeln till en stor mängd av sprängkunskap från hela världen.

Läs mer om tillgång till Inre Cirkeln...

Ansök om tillgång till Inre Cirkeln...

Nyheter

Orica, världens ledande leverantör av civila sprängämnen, sprängningssystem och service är glada att meddela att vi har ingått en strategisk allians med Movilizer GmbH, ett ledande företag av mobila företagsplattformar i Europa, för att utveckla ett paneuropeiskt mobilt Spårbarhetssystem, Track & Trace, till ORICAS kunder.

Orica Mining Services började redan 1932 att ge kurser för bergsprängare i syfte att öka kunskapen om och förståelsen för bergsprängningens speciella krav. Nya arbetsmetoder och tillvägagångssätt tillsam mans med produktnyheter har under årens lopp förmedlats till fler än 70 000 bergsprängare.