Inner Circle Välkommen | Inloggning | Registrera
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]

This site requires Flash Player installed.Please download Please download Flash Player 9.

Produktsökare

InnerCircle

Finn nyckeln till en stor mängd av sprängkunskap från hela världen.

Läs mer om tillgång till Inre Cirkeln...

Ansök om tillgång till Inre Cirkeln...

Nyheter

Alla våra Eurodyn™ rörladdningsprodukter kommer snart att få ett nytt produktnamn: Centric™ Magnasplit ™ . Anledningen till namnbytet är att Orica uppdaterar sin varumärkesportfölj. Det har inte gjorts några förändringar i dimensioner eller i det explosiva innehåll i rörladdningarna, det enda som kommer märkas är att det står ett annat produktnamn på förpackningarna. Har du frågor som rör våra produkter, vänligen ta kontakt med din Orica representant.

Orica Sweden AB instiftade år 1988 ett Bergsprängningsstipendium, som skall utdelas till någon person som har gott anseende i bergsprängningskretsar. Stipendiet utdelas i samband med Bergsprängningskommitténs årsmötes galamiddag den 14 mars 2017 på Grand Hotel i Stockholm. Vilka kan få stipendiet? Nominering av kandidater skall grundas på kriterier som exempelvis: • Ett gediget yrkeskunnande. • Stort intresse för och engagemang i bergsprängnings- tekniska frågor. • Gott anseende i bergsprängningskretsar. • Ett mycket väl genomfört sprängningsprojekt. • Utveckling av nya metoder, som kommit eller kan komma till allmän användning. arbeten. Var hittar vi stipendiaterna? Bland folk ute på sprängplatserna - bergsprängare, arbetsledare, platschefer etc – liksom personer i utvecklingsprojekt eller inom forskningsinstitutioner. Undantag är anställda i företag som levererar sprängmedel. Var och en som är verksam i branschen har rätt och möjlighet att föreslå en eller flera kandidater!