Inner Circle Välkommen | Inloggning | Registrera
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]

This site requires Flash Player installed.Please download Please download Flash Player 9.

Produktsökare

InnerCircle

Finn nyckeln till en stor mängd av sprängkunskap från hela världen.

Läs mer om tillgång till Inre Cirkeln...

Ansök om tillgång till Inre Cirkeln...

Nyheter

Orica Mining Services började redan 1932 att ge kurser för bergsprängare i syfte att öka kunskapen om och förståelsen för bergsprängningens speciella krav. Nya arbetsmetoder och tillvägagångssätt tillsam mans med produktnyheter har under årens lopp förmedlats till fler än 70 000 bergsprängare.

Orica Sweden AB instiftade år 1988 ett Bergsprängningsstipendium, som skall utdelas till någon person som har gott anseende i bergsprängningskretsar. Stipendiet utdelas i samband med Bergsprängningskommitténs årsmötes galamiddag den 14 mars 2017 på Grand Hotel i Stockholm. Vilka kan få stipendiet? Nominering av kandidater skall grundas på kriterier som exempelvis: • Ett gediget yrkeskunnande. • Stort intresse för och engagemang i bergsprängnings- tekniska frågor. • Gott anseende i bergsprängningskretsar. • Ett mycket väl genomfört sprängningsprojekt. • Utveckling av nya metoder, som kommit eller kan komma till allmän användning. arbeten. Var hittar vi stipendiaterna? Bland folk ute på sprängplatserna - bergsprängare, arbetsledare, platschefer etc – liksom personer i utvecklingsprojekt eller inom forskningsinstitutioner. Undantag är anställda i företag som levererar sprängmedel. Var och en som är verksam i branschen har rätt och möjlighet att föreslå en eller flera kandidater!