Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Nitro Consult AB

Nitro Consult AB  

Subscribe to all products in this area

Nitro Consult AB är ett konsultföretag som grundades 1969 och har drygt 60 mycket kompetenta medarbetare med lång erfarenhet.

Huvudkontoret är beläget i Stockholm medan regionkontor finns på flera orter i Sverige, Norge och England. 
Nitro Consult ingår i Orica Mining Services, en koncern med verksamhet i cirka 50 länder. Företaget har ett kvalitetsprogram baserat på ISO 9001 och ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Nitro Consult is specialised in:
 
 
Sprängteknik
Vibrationsteknik
 • Riskanalyser
 • Sprängtekniska utredningar
 • Laddningsberäkningar
 • Dokumentation före och efter sprängning
  Stabilitetsberäkningar
 • Resultat- och kostnadsanalyser
  Byggledning/-kontroll

 

 • Isolering av vibrationskänslig utrustning
 • Vibrationstekniska utredningar
 • Mätning av vibrationer, luftstötvågor och buller direkt via nätet
 • Uthyrning och försäljning av instrument för mätning av
  vibrationer m. m

 

  
Berg- och miljöteknik
Riskanalys/besiktning
 • Projektering
 • Geologiska karteringar
 • Markundersökningar
 • Lokaliseringsutredningar
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
 • Miljökontroll
 • Kartläggning av riskområden för vibrationsalstrande verksamhet
 • Restriktioner och gränsvärden (för omgivande bebyggelse och anläggningar)
 • Grafiska metoder kompletteras med fotografier
 • Syneförrättningsprotokoll som visar statusen vid för respective efter besiktningen
 • Skadeutredning

 

 
For more information please follow the link below
http://www.nitroconsult.se