Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
uni tronic 600 - Ett skifte i prestanda

uni tronic 600 - Ett skifte i prestanda  

Subscribe to all products in this area

Orica har bedrivit forskning och utveckling inom elektroniska tändsystem sedan 1980-talet. Hittlills har vi tillverkat mer än 30 miljoner elektroniska sprängkapslar utan olyckor, varken i tillverkning eller användning.

Uni tronic™ 600 kännetecknas av högre säkerhet, högre pålitlighet, högre effektivitet och högre prestanda.

Välj länkarna här under för mer information:

 
 

  Högre säkerhet

  Säkerhet har högsta prioritet hos Orica. Alla våra elektroniska sprängkapslar har ett flertal inbyggda säkerhetsfunktioner, bl.a. gnistgap, motstånd för uppladdning/urladdning av kondensatorn och kretskortet i sig självt. Sprängning med Oricas elektroniska sprängkapslar kan också ge ekonomoska fördelar såsom stabilare högväggar och hängväggar, minskat stensprut och minskade markvibrationer.

  Uni tronic™ 600-systemet innehåller följande förbättringar vad gäller säkerhet:

  • Betydligt minskad risk oavsiktlig avfyrning tack vare helt ny design av ASIC kretskort
  • Minskad känslighet för yttre energipåverkan (genom simulering av påverkan från blixtnedslag)
  • ASIC kretskort för två olika spänningar medför inbyggd säkerhet vid test av salva direkt på pall
  • Ökad pålitlighet minskar risken för dolor

  Scanner 200

  Möjlighet att testa salvan direkt på pall utan att behöva utrymma sprängplatsen.

  Nya mindre och starkare kartonger

   

  Högre pålitlighet

  Vår toppmoderna automatiska fabrik i Brownsburg, Kanada är byggd i ett enda syfte – att tillverka bästa möjliga elektroniska tändsystem.

  I vår nya tillverkningsprocess strävar vi efter pålitlighet enligt Sex Sigma – vi sätter nya mål för överensstämmelse and utförande.

   

  I tillägg till denna tillverkningskapacitet har Next Generation Uni tronic™ 600 följande förbättringar för pålitlighet:

  • Utveckling av ASIC and PCB med partner inom Aerospace för att uppnå pålitlighet i design.
  • Förpaketerad ASIC (för att eliminera problem med anslutningar i kretskorten).
  • Toppmodernt stresstest av PCB för att gallra ut enheter med fel.
  • 5 gånger starkare svarssignal från sprängkapsel till Test Box och Blast Box.
  • Sofistikerad mjukvarubaserad algoritm för kommunikation mellan sprängkapsel och Test Box/Blast Box.
  • Ett mycket större antal ID-nummer minimerar risken för sprängkapslar med samma ID i en salva.

  Ny, mer sofistikerad ASIC på PC Boards.

  Automatiserad tillverkning i Brownsburg, Kanada.


  Högre effektivitet

  För att göra sprängning med Uni tronic™ 600 ännu mer effektiv frågade vi kunder och våra experter i fält över hela världen för att bedöma vad användare värdesätter mest.

  En viktig ny funktion i Uni tronic™ 600 är testbarhet på pall. Det ger möjlighet till högre effektivitet genom att testa kretsen och rätta till fel utan att sprängplatsen behöver utrymmas.

  Detta minskar risken för förseningar och störningar och gör att det går att använda utrustningar och resurser mer effektivt .

  Viktigast av allt, det går att uppgradera befintlig hårdvara till Next Generation Uni tronic™ 600 så ny utrustning behöver inte anskaffas.

   

  Förbättrad effektivitet innefattar:

  • Snabbare programmeringstid.
  • Snabbare anslutning tack vare nya kopplingsblock och dubbel kopplingstråd.
  • Hjälp för sprängare genom att ledarlängden är inkodad i ID-numret.
  • Förbättrad förpackning – robustare kartong.

  Nya ”handskvänliga” kopplingsblock.

  Uppgradering av programvara gör att hårdvaran alltid kan hållas aktuell.  Högre prestanda

  Uni tronic™ fortsätter att vara ett enkelt att använda, kostnadseffektivt system som nu erbjuder en mängd nya funktioner för bättre precision och prestanda.

   
  • Programmerbara i steg om en millisekund innebär att tusentals olika fördröjningstider kan utnyttjas vilket medför flexibilitet och exakthet även för avancerade sprängningar.
  • Ett längre ID-nummer med 16 miljoner unika nummer minimerar risken för sprängkapslar med samma ID-nummer i en salva.
  • Kombinationen av programmerbarhet och tre gånger högre noggrannhet ger användare möjlighet till ännu effektivare salvor.

  16 miljoner unika ID-nummer eliminerar praktiskt taget risken för dubletter i salvan.

  Sprängkapsellängder över 9 m finns även lindade på spole för enkelt handhavande.