Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
uni tronic 600 - Systemkonfigurationer

uni tronic 600 - Systemkonfigurationer  

Subscribe to all products in this area

Konvertering till Uni tronic™ 600 och andra Next Generation-system har gjorts enklare genom uppgradering av mjukvara så ny utrustning behöver inte anskaffas.


Blast Box 310
Blast Boxen förser kretsen med spänning och avfyrar sprängkapslar i programmerad tändföljd. Alternativet 310R erbjuder trådlös fjärravfyrning.
 
Scanner 120/125
Streckkodsläsare som läser av sprängkapslars unika ID-nummer.
 
 

StandardartiklarUni tronic™ 600 sprängkapsel på spole

Exakt och fullt programmerbar elektronisk sprängkapsel.

 


Duplex Harness Wire

Snabbare och lättare att använda. Harness wire ansluts till Blast Box.

 


Uni tronic™ 600 kopplingsblock

Designad för effektivitet. Kopplingsblocket ansluter sprängkapseln till Harness wire.

 
 
SHOTPlus™ Blast Design Software

Orica’s SHOTPlus™ programvara för sprängdesign kan skriva ut borr- och tändplaner. Fördelaktigt på pall med Uni tronic™ 600-systemet.