Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
uni tronic 600 - The Next Generation

uni tronic 600 - The Next Generation  

Subscribe to all products in this area

Uni tronic™ 600 är ett av tre system i ”Next Generation” som medför betydande framsteg inom bergsprängning.

Systemets kärna består av ett sofistikerat ASIC kretskort med förbättrad säkerhet och pålitlighet. Med nya funktioner som test av salva direkt på pall och förbättrad exakthet i steg om en millisekund erhålls fördelar både vad gäller effektivitet och prestanda. Systemet består av:

  • Uni tronic™ 600 elektroniska sprängkapslar
  • Blast Box 310 (med Bluetooth) / 310 R (med trådlös fjärravfyrning)
  • Skanner 120 / 125

Utvecklat för mindre ovanjordsgruvor såväl som för stenbrott och anläggningsarbeten. Uni tronic™ 600 är systemet som är kostnadseffektivt och enkelt att använda. Se broschyr för mer info. 

Skriv in din e-mailadress för att få uppdateringar om produkter:

Granska:

ProduktBeskrivningMarknaderSäkerhetsdatabladTekniska databladAbonnera
uni tronic™ 600 System   uni tronic™ 600 System - Electronic Blasting System Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Dagbrott, Anlägg, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg Ladda ner