Inner Circle Välkommen | Inloggning | Registrera
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Patronerade sprängämnen

Patronerade sprängämnen  

Subscribe to all products in this area

Orica Mining Services erbjuder ett stort urval av patronerade emulsions- och NG-baserade dynamitsprängämnen för gruv-, stenbrytnings- och anläggningsindustrin.

Våra patronerade produkter är konstruerade för en rad olika typer av applikationer för såväl ovanjords- som underjordssprängning, för drivning av tunnlar och rivningssprängning, med såväl mjuka och plastiska egenskaper som starka, avsedda för hårt berg.
 
 
 

Skriv in din e-mailadress för att få uppdateringar om produkter:

Granska:

ProduktBeskrivningMarknaderSäkerhetsdatabladTekniska databladAbonnera
Centric™ 2000   NG (cartridge) Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Centric™ Magnasplit™   NG Explosives Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Centric™ Magnasplit™ 1-4   Packaged Explosive Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg Ladda ner Ladda ner
Eurodyn™ 2000   NG (cartridge) Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg Ladda ner Ladda ner
Eurodyn™ 2000-N   NG (cartridge) Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Eurodyn™ 3000   NG (cartridge) Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Eurodyn™ Magnasplit 1-4   Packaged Explosive Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg Ladda ner Ladda ner
Eurodyn™ Magnasplit™   NG Explosives Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift Ladda ner Ladda ner
Exan™ C   Minskar halten av ammoniak, då produkten kommer i kontakt med cement Under Jord Ladda ner Ladda ner
Exan™ E   ANFO med förhöjt skydd mot vatten Ovan Jord, Dagbrott, General Ladda ner Ladda ner
123