Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Laddslang  

Subscribe to all products in this area

Oricas Laddslang är en speciell antistatisk, halv-ledande slang för laddning av ANFO sprängämnen och pumpbara bulksprängämnen i borrhål.

Marknad: Ovan Jord, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Ovan Jord, General
Produktslag: Tillbehör

Skriv in din e-mailadress för att få Laddslang uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner