Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

CI 160 VA  

Subscribe to all products in this area

Tändapparat CI 160 VA ingår i en serie apparater producerade av Orica Mining Services, och har funktioner som bidrar till en säker tändning.

Tvåhands manövrerad, 4 uppladdningsnivåer, anpassad strömimpuls. Apparaten laddas upp med en handdriven generator och manövreras med två fjäderbelastade brytare som kortsluter kondensatorn i utgångsläget.

Ofrivillig uppladdning och avfyring genom restladdning är utesluten.

 

Marknad: Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift
Produktslag: Tillbehör

Skriv in din e-mailadress för att få CI 160 VA uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner