Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Digohm  

Subscribe to all products in this area

DIGOHM digitalohmmätare är avsedd för mätning av motstånd i elektriska
sprängkapslar eller färdigkopplade salvor. Salvans eller sprängkapselns motstånd
avläses direkt i ohm vid koppling till polskruvarna.

DIGOHM är strömbrytarlös med
automatisk nollställning och val av mätområde. DIGOHM är en ohmmätare med flytande kristalldisplay. Den är lätt att läsa av även under ogynnsamma förhållanden, men bör skyddas från stark kyla då displayen annars kan bli otydlig. Mätströmmen överskrider ej 4 mA.

Batteriet räcker till ca 15 - 20.000 mätningar. Ohmmätaren är robust och vattentät och har ett praktiskt format.

Marknad: Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift
Produktslag: Tillbehör

Skriv in din e-mailadress för att få Digohm uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner