Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Exel™ Start DS2  

Subscribe to all products in this area

Exel™ Start DS2 iär en vidareutvecklad elektronisk tändapparat för säker initiering av Exel™ -sprängkapslar. Den är uppbyggd av en energikälla (batteri), en spänningsomvandlare, en kondensator för energiuppbyggnad, en elektrod och tryckknappar för initiering. Den elektriska energin omvandlas till en kraftfull gnista, som avges från elektroden till insidan av Exel™-slangen, vilket initierar stötvågsreaktionen.

Exel™ Start DS2 drivs med ett vanligt 9 V alkaliskt som håller till minst 500 avfyrningar. När laddningsknappen trycks ner laddas en kondensator upp till 2500 V. När tändknappen trycks ner, ger detta en kraftig gnista som tänder upp Exel™-slangen. Uppladdningsknappen skall hållas ner hela tiden, annars urladdas kondensatorn över ett internt motstånd. Elektroden kan lätt bytas ut.

.

Marknad: Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift
Produktslag: Tillbehör

Skriv in din e-mailadress för att få Exel™ Start DS2 uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner