Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Exel™ Start HN1  

Subscribe to all products in this area

Exel™ Start HN1 är en handdriven tändapparat, avsedd för upptändning av Exel™-slang medelst tändhatt.
Exel™ Start HN1 är robust och okänslig för kyla, fukt och värme vid alla normala arbetsförhållanden.
Exel™ Start HN1 är försedd med säkringsanordning.

Marknad: Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift
Produktslag: Tillbehör

Skriv in din e-mailadress för att få Exel™ Start HN1 uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner