Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Ladd- och kopplingstillbehör  

Subscribe to all products in this area

Borrhålsplugg
Örhindrar att hålen rasar samman efter borrning tills de laddas. Pluggarna är tillverkade i plast och har trattform. Pluggarna finns i fyra olika storlekar och täcker håldiametrar från 30-45, 38-58, 50-80 och till 60-132 mm. Till de största borrhålspluggarna finns även plastlock.

Spärrfjäder
Sätts in i borrhålsmynningen och skall hindra att laddningen glider ut. Kan användas till alla patronerade sprängämnen. Solid plastfjäder med kraftiga vingar som ger bra friktion mot borrhålsväggen. Spärrfjädrar finns i två storlekar för hål-diameter 35-50 respektive 40-64 mm.

Laddlås
För håldiameter 51 mm och är tillverkad i polystyren och är till för att blockera borrhålsöppningen för att säkra att laddningen hålles på plats i borrhålet under sprängningen. De ἀnns i två storlekar; nr 1 för håldiameter 38-51 mm och nr 2 för 45-76 mm.

Kopplingstång
För elektriska tändsystem är försedd med skåror för avisolering av båda tändtrådarna samtidigt. Tången har också hål i handtaget för fäste av länk eller tråd. Oumbärlig för den som arbetar mycket med elektriska tändmedel.

Apteringstång för krutstubinsprängkapsel
Specialtång för kapning av krutstubin och krympning av sprängkapsel nr 8.

Apteringstång
För klämma till detonerande stubin, specialtång för kopplingsklämmor till detonerande stubin. Kopplingsklämmor ger effektiv koppling och säkrar god överföring.

Ändhylsa
För detonerande stubin med aluminiumhylsa för ändskydd av 10 g detonerande stubin. Fästes endera med stubintång eller speciell apteringsapparat.


Cordtexclip
Är en speciell kopplingsklämma för Exel™ och/eller detonerande stubin. Cordtexclip och detonerande stubin kan kombineras med pentylstubin max 20 g/m. I kombination med grövre pentylstubin ἀnns risk att Cordtexclip spricker.

Kopplingshylsa
För kopplingstråd. 5 x 90 gul, för torra arbeten, t ex till isolering av ledningsskarvar under täckmattor.

Tändkabel
Måste vara godkänd och ha goda mekaniska egenskaper och isoleringsförmåga, så att olyckor och tändningsfel undviks. Kabeln som är en typgodkänd dubbelledare och uppfyller svensk standard har gul färg. Den levereras på plastspole om 100 m. Kabeldiametern är 2 x 1,5 mm², och motståndet 2,5 ohm per 100 meter. Till tändkabeln finns en Kabelvinda som är tillpassad till plastspolen så att byte av kabel är enkelt.

Kopplingstråd
Är typgodkänd och uppfyller svensk standard. Den har gul polyetenisolering och levereras i hink med 2 x 500 m eller på rulle om 250 m. Tråddiameter är 0.64 mm² och motståndet 5.6 ohm per 100 m.

Täckningsmaterial
Orica marknadsför stora och små sprängmattor av hög kvalitet. Alla mattor är utrustade med solida lyftstroppar. Till mindre arbeten där mattor kan hanteras manuellt, erbjuder vi små mattor med hög kvalitet och med solida lyftstroppar. För förankring av täckningsmaterial levereras också trådnät.

Exel™ laddlåda
Är ett praktiskt hjälpmedel för hantering av sprängkapslar på pall eller i tunnel. Lådan är av glasfiber och indelad i 20 fack för elsprängkapslar och finns två storlekar för Exel™ -sprängkapslar med 10, 20 respektive 21 fack.


 

Marknad: Ovan Jord, Dagbrott & Gruvdrift, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Tunnel & Underjordsdrift
Produktslag: Tillbehör

Skriv in din e-mailadress för att få Ladd- och kopplingstillbehör uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner