Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Portexan  

Subscribe to all products in this area

Portexan är en portabel, pneumatisk ejektorapparat utvecklad för effektiv laddning av Exan™ i borrhål.

Portexan är baserad på ejektorprincipen, som innebär att sprängämnet sugs från CIPAX polyetylenkärl och blåses genom en laddslang in i borrhålet.

Hålen kan vara i alla riktningar och i längder upp till 15 m. Exempel på tillämpningar är tunneldrivning och uppåtriktad laddning eller andra mindre sprängarbeten.

Marknad: Ovan Jord, Under Jord, Dagbrott, Anlägg, Ovan Jord, General
Produktslag: Tillbehör

Skriv in din e-mailadress för att få Portexan uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner