Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Cordtex™ N  

Subscribe to all products in this area

Cordtex™ N detonerande stubin motsvarar de flesta sprängkrav som finns inom gruvdrift, bergtäkter och entreprenadindustrin.

Cordtex™ N detonerande stubin ger en icke-elektrisk initiering av salvan vid din ovanjordssprängning.

Detonerande stubiner med högre laddningskoncentration används mer som explosiva laddningar än till upptändning av sådana.

 

Marknad: Under Jord, Ovan Jord, Dagbrott & Anlägg
Produktslag: Tändmedel system

Skriv in din e-mailadress för att få Cordtex™ N uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner