Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Banner

Cordtex™ Trunkline & B-line  

Subscribe to all products in this area

Cordtex™ är en motståndskraftig och flexibel detonerande stubin gjord av en Pentyl- (PETN) kärna täkt av ett fibermaterial. Detta är i sin tur täkt av ett plasthölje (PVC). Cordtex™ detonerande stubin ger en icke-elektrisk initiering av salvan vid din ovanjordssprängning

Marknad: Under Jord, Dagbrott, Ovan Jord
Produktslag: Tändmedel system

Skriv in din e-mailadress för att få Cordtex™ Trunkline & B-line uppdateringar:
Subscribe

Ladda ner